Inbjudning till juris utriusque doktors promotionen i Uppsala domkyrka den 24 maj 1907

Författare
Hugo Blomberg
(Utfärdad af promotor Hugo Blomberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1907 Sverige, Uppsala xvii, 48, iii, 91, 10 sidor., 3 pl.-bl.
Almqvist & Wiksell 1907 Sverige, Uppsala xvii, 48, 91 sidor., 3 pl.-bl.