Lisa Collinder - utställning 9 - 26 maj 1964

Författare
Lisa Collinder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Galerie Æsthetica 1964 Sverige, Stockholm 1 vikt ark (6 sidor.)