Lisjö brukskyrka - målningsarbeten 2003 : antikvarisk kontroll : Lisjö 5:39, Sura socken, Västmanlands län

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld, Anna Ahlberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås [5] sidor. ill.