Lita på Millie!

Författare
Peter Gissy
(Peter Gissy, Jessica Palmgren.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Barn- och ungdomslitteratur, Lättlästa böcker, Kapitelböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bergh 2012 Sverige, Stockholm, Polen 63 sidor. 22 cm 978-91-502-1919-7