Lite om miljöforskning

Författare
Kerstin Holmberg
(Författare: Kerstin Holmberg foto: Christer Hallgren, Erik Karlsson teckningar: Hans Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forskningsrådsnämnden 1984 Sverige, Stockholm 8 sidor.