Litet av varje 1

Författare
Arne Gidlund
(Arne Gidlund.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokverksta'n 2016 Sverige, Örebro 43 sidor illustrationer 26 cm 978-91-88309-37-2
Bokverksta'n, Läromedia bokhandel Örebro distributör, Tryckverksta'n 2010 Sverige, Örebro, Örebro 39 sidor. ill. 26 cm 978-91-86147-63-1
Bokverksta'n, Läromedia bokhandel distributör, Tryckverksta'n 2007 Sverige, Örebro, Örebro 43 sidor. ill. 26 cm 978-91-85893-22-5
Specialpedagogiska institutet, Specialpedagogiska institutet läromedel distributör 2003 Sverige, Umeå 43 sidor. : ill. (huvudsakligen i färg) 26 cm 91-7838-655-1
SIH-läromedel 1998 Sverige, Umeå 43 sidor. : ill. 26 cm 91-7838-519-9
SIH-läromedel Cop. 1996 Sverige, Umeå 44 sidor. : ill. 26 cm 91-7838-394-3