Litet stycke stad - Till Erik Tengblad april 1963.

Författare
Per Anders Fogelström
(P.A. Fogelström med tre originalteckningar av Stig Claesson)
Genre
Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1963 Sverige, Stockholm 22 sidor. : ill.