Litteratur och revolution

Originaltitel
Littérature et révolution Svenska
Författare
Lev Trotskij
(Leo Trotskij övers.: Magnus Hedlund och Lars Lindvall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Röda rummet, Prinkipo offset 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 365 sidor. 20 cm
Partisan, Seelig, Hallandsposten 1969 Sverige, Mölndal, Solna, Halmstad 361 sidor. 18,5 cm.
Partisan nnnn , Mölndal 361 s ill