Litteratur på svensk - Gunnar Syréhn om litteratur fra Sverige, Merete Mazzarella om finlandssvensk litteratur

Författare
Gunnar Syréhn
(Under redaktion af Søren Sørensen udgivet af Komiteen for Svenskkampagnen 1993-1994 og Foreningen Norden i Københavns Amt.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Forlaget OrdRet 1994 Danmark, Vedbæk 23 sidor.