Litteratur-historier - perspektiver på dansk teksthistorie 1700-1970

Författare
Jette Lundbo Levy
(Jette Lundbo Levy, Klaus P. Mortensen, Erik A. Nielsen.)
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
DR cop. 1994 Danmark, København 424 sidor. ill.