Språk, Svenska B - studiehandledning

Litteraturhistoria Denna litteraturhistoria ger den hittills fylligaste översikten över världslitteraturen för gymnasieskolan; den kan också användas inom komvux och på vissa postgymnasiala utbildningar, t ex lärarutbildningen. Här finns utförliga presentationer av såväl grekiska som romerska författare, medeltida trubadurer och av renässanslitteraturen. Varje epok inleds med en kort resumé av tidens viktigaste politiska händelser samt ledande kultur- och idéströmningar. Litteraturhistoria avslutas med ett mycket uppskattat litteraturlexikon. Söderblom/ Edqvists Litteraturhistoria har två alternativa antologier, Speglingar – en behändig enbandsvolym – eller de mer omfattande Texterna 1 och 2. Speglingar Antologin innehåller ett centralt urval av klassisk litteratur från äldsta tider till våra dagar. Texterna är kronologiskt ordnade och i stort sett samtliga författare som är porträtterade i Litteraturhistoria är representerade i Speglingar. Texterna 1 och 2 Dessa antologier har ett betydligt större urval av både klassisk och modern litteratur än Speglingar. Texterna 1 sträcker sig från forntiden fram till det moderna genombrottet i slutet av 1800-talet. Texterna 2 fortsätter in i vår egen tid och avslutas med ett urval utomeuropeiska texter. Handledning Handledningen är lärarens guide till antologierna Speglingar och Texterna 1 och 2 samt till Litteraturhistoria. Handledning innehåller bl a ett allmänt litteraturorienterande kapitel med motiveringar för litteraturläsning, en omfattande översikt över litterära teorier och metoder samt genrebeskrivningar med exempel på analysmodeller. Vidare presenteras konkret en rad arbetsformer för litteraturundervisningen, där förslag till tematisk uppläggning av litteraturstudiet ges stor plats. Det största utrymmet upptas av fylliga kommentarer till antologitexterna.

Författare
(Författare: Lena Svedjeholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens skola för vuxna (SSVN, Statens skola för vuxna 2001 Sverige, Norrköping, Norrköping 97 sidor. 30 cm
Natur och kultur, Centraltr. 1995 Sverige, Stockholm, Borås 443 sidor. 24 cm
Natur och kultur, Ljungföretagen 1992 Sverige, Stockholm, Örebro 599 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm
Biblioteksförl., Norstedt 1990 Sverige, Stockholm, Stockholm 159 sidor. ill. 25 cm
Biblioteksförl., Norden 1985 Sverige, Stockholm, Malmö 560 sidor. ill. 25 cm