Litteraturvägledning inom byggnadsteknik

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant, Ulla Reimer-Jönsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1975 Sverige, Göteborg [4], 118 sidor. 30 cm
CTH 1974 Sverige, Göteborg 121 sidor. tab.