Litteraturvägledning inom fysik

Författare
Tore Lund
(Tore Lund, Helena Fernholm, Nancy Fjällbrant.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibl., Chalmers tekn. högsk. 1980 Sverige, Göteborg [8], 107 sidor. 30 cm