Litteraturvägledning inom maskinteknik

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant, Ann-Mari Langegård, Ulla Reimer-Jönsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibl., Chalmers tekn. högsk. 1985 Sverige, Göteborg [2], 78 sidor. ill. 30 cm
Bibl., Chalmers tekn. högsk. 1976 Sverige, Göteborg [3], 93 sidor. 30 cm
1974 Sverige, Göteborg [2], 95 sidor.