Litteraturvägledning inom matematik

Författare
Nancy Fjällbrant
(Nancy Fjällbrant, Anna Maria Magnusson.)
Genre
Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bibl., Chalmers tekn. högsk. 1978 Sverige, Göteborg [4], 90 sidor. 30 cm