Liv med hund

Författare
Tina K. Persson
(Tina K Persson och Stefan Nilsson gästande poet: Nina Södergren gästande konstnär: Maria Södergren.)
Genre
Bildverk
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tassenochboken, KST Infoservice 2015 Sverige, Kalvsvik, Växjö 111 sidor. ill. 24 cm 978-91-982271-0-9