Lives of the great romantics II - Keats, Coleridge, & Scott by their contemporaries

Författare
(General ed. John Mullan)
Genre
Biografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pickering & Chatto 1997 Storbritannien, London 3 vol. 1-85196-373-1
1997 Storbritannien xxxviii, 319 sidor. : ill. 1-85196-370-7, 1-85196-373-1
1997 Storbritannien xxxvi, 406 sidor. 1-85196-371-5, 1-85196-373-1
1997 Storbritannien xxxiii, 414 sidor. 1-85196-372-3, 1-85196-373-1