Livet i all enkelhet

Författare
Tina K. Persson
(Tina K. Persson.)
Genre
Romaner, Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ekström & Garay, Exakta print AB 2019 Sverige, Lund, Malmö 221 sidor 23 cm 978-91-89047-09-9