Livet i barnstugorna - en slutrapport från MAFF-projektet

Författare
Inger William-Olsson
(Inger William-Olsson, Ronald Colven, Anita Söderlund)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige, Stockholm [9], 239 sidor. : diagr., tab. 21 cm 91-7656-092-9