Livet i världen - läsebok för skolan och hemmet

Författare
Niels Juel-Hansen
(Aukt. övers. av Robert Tigerstedt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt 1909 Sverige, Stockholm 228 sidor.