Livrustkammarens "plåtelivjacka" - svensk eller rysk?

Författare
Åke Meyerson
(Åke Meyerson.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livrustkammaren 1940 Sverige, Stockholm s. 44-48 ill.