Livsbilleder 2, Antologi - om digtningens udtryksformer

Författare
Erik A. Nielsen
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Danmarks Radio Cop. 1990 Danmark, København 126 sidor.