Livsbilleder - om digtningens udtryksformer

Författare
Erik A. Nielsen
Språk
Danska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Danmarks Radio cop. 1990 Danmark, København 2 vol.
Danmarks Radio Cop. 1990 Danmark, København 256 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan