Livslångt lärande - en arbetsmodell för kompetensutveckling för att skapa en lärande organisation

Författare
Thommy Haglund
(Thommy Haglund och Leif Ögård illustrationer: Jonas Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Konsultförl., Bulls tr. 1995 Sverige, Uppsala, Halmstad 275 sidor. ill., diagr., tab. 25 cm