Livsviktigt - råd och hjälp när olyckan är framme

Författare
Agneta Nordström
(Agneta Nordström, Ulf Schenkmanis medicinska kommentarer av Kerstin Ågren och Anders Halvarsson illustrationer: Bente Henriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio, Landstinget Västernorrland, Kristianstads boktr. 1995 Sverige, Stockholm, Härnösand, Kristianstad 96 sidor. ill. 21 cm
TPB 1993 Sverige, Enskede 3 vol. (256 sidor. tryckt punktskrift)
Sveriges radio, Kristianstads boktr. 1992 Sverige, Stockholm, Kristianstad 135 sidor. ill. 21 cm