Livsmedelsbrist och sjukdomar i Uppsala län och Norrbottens län 1917-1918

Författare
Rolf Fredriksson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stockholms universitet. Historiska institutionen 1982 Sverige 23 sidor.