Livsmodets poesi - något om Vilhelm Ekelund och Tegnér

Författare
Carl-Erik af Geijerstam
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tegnérsamf. 1985 Sverige, Lund 21 sidor. 21 cm