Livsstilar som segmenteringsgrund?

Författare
Anna Brunes
(Anna Brunes, Magnus Nilsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1990 Sverige, Stockholm 52 sidor.