Ljunghedsbygd - Människor och gårdar i Veinge skogsbygd : en kulturhistorisk beskrivning av Kungl. Hallands Regementes och Försvarsområdes övningsfält

Författare
Kolbjörn Wærn
(Kolbjörn Wærn.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(s.n.), Laholms boktryckeri 1983 Sverige, (S.l.), Laholm 139 sidor illustrationer 21 cm