Ljuset vid havet - berättelser om människor och elektricitet i Sverige och Helsingborg under 100 år

Författare
Tomas Polvall
(Tomas Polvall färgfotografier av Staffan Ed.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Helsingborgs energiverk, Schmidt 1991 Sverige, Helsingborg, Helsingborg 228 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm