Local government in England Vol. 1

Författare
Josef Redlich
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Macmillan 1903 Storbritannien, London 427 sidor.