Local government in England Vol. 2

Författare
Josef Redlich
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Macmillan 1903 Storbritannien, London 435 sidor.