Lockande kemi och teknik - läromedel i permanentbehandling : experimentella undersökningar, teori, arbetsteknik

Författare
Lars Dahlstrand
(Lars och Ann Dahlstrand teckningar: Ann och Lars Dahlstrand)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
D & D 1984 Sverige, Tällberg 24 sidor. : ill. 25 cm 91-86336-02-9
Dahlstrand & Dahlstrand 1981 Sverige, Tällberg 24 sidor. : ill. 25 cm