Loggbok - bibliografisk förteckning över skrifter utgivna av Sjöhistoriska institutet vid Åbo akademi 1936-2006

Författare
Kasper Westerlund
(Sammanställd av Kasper Westerlund)
Genre
Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Åbo akademi 2006 Finland, Åbo 29 sidor. : ill. 952-12-1803-7