Logistic consequences caused by transferred production - case study Autoliv

Författare
Hans Hedberg
(Hans Hedberg, Oskar Karlsson.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högsk. 2001 Sverige, Göteborg xi, 87 sidor. ill.