Lokal identitet - kulturarv, måltid & turismutveckling : studiecirkelmateria

Författare
Urban Laurin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Björnen, Region Dalarna-Gävleborg, Studieförbundet Vuxenskolan 2005 Sverige, Borlänge 64 sidor. : färgill. 23 cm 91-88528-56-1