Lokala lösningar för vattenförsörjning och avlopp, LoVA - planering, genomförande och teknik

Författare
Hans Bjur
(Hans Bjur, Björn Malbert m fl.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket, Byggforskningen, Liber distribution, Graphic systems 1982 Sverige, Solna, Stockholm, Göteborg 152 sidor. ill. 30 cm