Lokalklimatiska kartor för användning i kommunal översiktlig planering - en metodstudie

Författare
Sven Lindqvist
(Sven Lindqvist, Jan O. Mattsson, Björn Holmer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Sv. byggtjänst (distr., LiberTryck 1983 Sverige, Stockholm, Stockholm 103 sidor. diagr., ill., kart. 30 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan