Lokalklimatiska kartor för olika planeringsnivåer - en pilotstudie

Författare
Sven Lindqvist
(Sven Lindqvist, Jan O Mattsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens råd för byggnadsforskning, Svensk byggtjänst distributör, LiberTryck 1986 Sverige, Stockholm, Stockholm 24 sidor. 30 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan