Lokförare C:s föredömliga liv - reportage 1973-1990

Författare
Hanna Krall
(Hanna Krall urval och förord: Stig Hansén & Clas Thor översättning: Lennart Ilke.)
Genre
Biografi, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront, Smegraf 1993 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 203 sidor. 22 cm