Loose change - three women of the sixties

Författare
Sara Davidson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
University Of California Press 1997 Utgivningsland okänt / Ej specificerat 381 sidor 14.1 cm 978-0-520-20910-7