Lorénska stiftelsen och den sociala frågan - ett kapitel i den moderna svenska samhällsvetenskapens historia : inventering och problemformulering

Författare
Per Wisselgren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Umeå univ., Institutionen för idéhistoria 1995 Sverige, Umeå 157 sidor.