Lordens hemliga skuggor

Originaltitel
Marriage made in shame
Författare
Sophia James
(Sophia James översättning: Eva Axelsson.)
Genre
Kärleksskildringar, Roman, Romaner, Historiska skildringar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Harlequin 2017 Sverige, Stockholm 297 sidor 18 cm 978-91-509-2113-7
Förlaget Harlequin nnnn 978-91-507-1994-9