Lotta Svaird

Originaltitel
Lotta Svärd
Författare
Johan Ludvig Runeberg
(English version by Anna Krook)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1920 Finland, Helsingfors 16 sidor.