Lotte i Weimar

Originaltitel
Lotte in Weimar Svenska
Författare
Thomas Mann
(Thomas Mann övers. av Nils Holmberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1975 Sverige, Stockholm, Stockholm 314 sidor.
Bonnier 1946 Sverige, Stockholm 463 sidor.