Lotte

Originaltitel
Stolen
Författare
Lesley Pearse
(Lesley Pearse översättning: Britt-Marie Thieme.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Damm, Scandbook 2011 Sverige, Stockholm, Falun 334 sidor. 24 cm 978-91-7351-826-0