Love, Nina - despatches from family life

Författare
Nina Stibbe
Genre
Biografier
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Penguin 2016 Storbritannien, London 334 sidor. 978-0-241-97671-5
Penguin London Storbritannien 321 sidor. 20 cm 978-0-241-96509-2
Little Brown and Company 2014 336 sidor. 3 cm 978-0-316-24339-1