Lovisa. Eller Hyddan i ödemarken. Af mrs. Helme. Översatt från femte engelska uplagan. Nyköping, Petter Winge 1796

Författare
Elizabeth Helme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1796 Sverige, Nyköping 164 sidor. 8:o.