Lovisa till Astrid - lite om barnsjukvården i Stockholm under 150 år

Författare
Britt Lindblom
(Britt Lindblom och Ann-Marie Nylander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Magnus Ullman 2004 Sverige, Stockholm 126 sidor. ill.