Low power digital CMOS design

Författare
Dake Liu
Genre
theses
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. 1994 Sverige, Linköping [4], viii, 182 sidor. : diagr., tab. 25 cm 91-7871-473-7